Menu
Menu

Fundacja Persán została założona w 2006 roku i od samego początku miała charakter prospołeczny. Jej celem jest promowanie integracji osób w niepewnej sytuacji społecznej na rynku pracy, promowanie przedsiębiorczości wśród młodych i osób starszych, finansowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych, a także krzewienie wartości pracy w społeczeństwie. Jesteśmy przekonani, że paradygmat przemian społecznych jest tym, czego nasz kraj potrzebuje, a także, że istnieją potrzeby społeczne, których nie spełnia administracja publiczna albo spełnia je w niewystarczającym stopniu, pozostawiając luki, które my próbujemy wypełnić.