Menu
Menu

I+D

cientifica

W naszym laboratorium badawczo-rozwojowym o powierzchni 800 metrów kwadratowych zatrudnionych jest 60 pracowników

W naszym laboratorium badawczo-rozwojowym o powierzchni 800 metrów kwadratowych zatrudnionych jest 60 pracowników, z których prawie połowa to chemicy, a pozostali to starsi technicy z dużym doświadczeniem w opracowywaniu receptur, analizie chemicznej i rozwoju produktów. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pracowników badawczo-rozwojowych wzrosła o ponad jedną trzecią. Obecnie pracujemy nad projektami rozwoju produktów przeznaczonych do prania odzieży, mycia naczyń i pielęgnacji domu w 16 kategoriach.

Oprócz opracowywania nowych produktów w tym dziale zajmujemy się udoskonalaniem istniejących receptur w różnych celach: stała aktualizacja, poprawa jakości, optymalizacja kosztów, wdrożenie nowych surowców i zrównoważony rozwój. Dział ten zapewnia również pomoc techniczną pozostałym działom firmy, zwłaszcza w dziedzinie badań rynku i nadzoru technologicznego.

Strategia Persán w dziedzinie badań i rozwoju opiera się na inwestowaniu w zasoby ludzkie, na nowoczesnych technologiach i na ścisłej współpracy z klientami, dostawcami, uczelniami i ośrodkami badawczymi, co pozwala nam na rozwój innowacyjnych i ekologicznych produktów.