Menu
Menu

Zrównoważona przyszłość

Produkty jednorazowe, coraz bardziej poszukiwane  na rynkach wschodzących, znacząco przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju

Zastąpienie fosforanów w 2017 roku jest największym wyzwaniem technologicznym, przed jakim stoi obecnie przemysł

Społeczeństwo stoi przed ogromnymi wyzwaniami. W roku 2050 na świecie będzie 9 miliardów ludzi, co oznacza ogromny wzrost popytu na towary i usługi przy ograniczonych zasobach. W najbliższych dziesięcioleciach zachowanie równowagi ekologicznej będzie przedmiotem nieustającej troski. Dlatego też w ramach rozwoju nowych produktów i innowacji należy brać pod uwagę priorytety społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Ich wdrażanie powinno uwzględnić cały łańcuch wartości: dostawców prekursorów chemicznych i surowców, formulatorów, dystrybutorów, a także konsumentów.

Na przykład produkty jednorazowe, coraz bardziej poszukiwane na rynkach wschodzących, znacząco przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. To samo dotyczy stosowania nowych materiałów biologicznych, które będą miały pozytywny wpływ na, i tak już doskonałą, biodegradowalność kapsułek rozpuszczalnych w wodzie.

Do tej pory fosforany odgrywały zasadniczą rolę w uniwersalnych detergentach do zmywarek. Jednak w 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy europejskie, które nakazują ich wyeliminowanie. Zastąpienie fosforanów, przy dzisiejszych wynikach wydajności, jest największym wyzwaniem technologicznym, przed jakim stoi przemysł od kiedy powstała ta kategoria produktów