Menu
Menu

Kariera zawodowa

formacion3

Awans wewnętrzny to preferowana metoda
zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w naszej firmie

W Persán także szkolimy i kształcimy naszych specjalistów; jest to dla naszej firmy kwestia podstawowa.

Większość naszych specjalistów przychodzi bezpośrednio z uczelni i od początku wykonują oni odpowiedzialne zadania, tworząc własny plan kariery zawodowej, w ramach którego uzyskują wsparcie, szkolenia i kształcenie ustawiczne potrzebne do awansu w przedsiębiorstwie. Nasz przyszły dyrektor generalny i menedżerowie pracują w firmie i musimy zapewnić im możliwie najlepsze przygotowanie.

Aby odpowiednio ukierunkować i zagwarantować rozwój zawodowy, wprowadziliśmy również własny system oceniania.

Jego głównym celem jest wyłonienie osób najzdolniejszych i zdobycie wiedzy, jak pomóc im w dalszym rozwoju. Jednocześnie system ten pozwala nam badać w sposób obiektywny i systematyczny efektywność każdego pracownika na jego własnym stanowisku pracy oraz motywację, oczekiwania i potencjał wewnątrz firmy.

Awans wewnętrzny to preferowana metoda zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w naszej firmie. System ocen i uznanie, jakim darzymy wysiłek, zaangażowanie i systematyczność, sprawiają, że firma Persán jest dzisiaj punktem odniesienia dla całej branży, a jej podstawowymi aktywami są pracownicy. Zapewnienie sukcesu zawodowego to zapewnienie sukcesu i przyszłości naszej firmy.