Menu
Menu

Pracuj w Persán

Trabaja en Persán

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie szans dla młodych profesjonalistów

Firma Persán osiągnęła pozycję lidera na rynku hiszpańskim dzięki przygotowaniu, wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich pracowników, których praca przyczynia się do doskonałych wyników przedsiębiorstwa. Głównym celem naszej polityki kadrowej jest rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników. Wierzymy w rozwój talentów.

Szukamy ludzi bardzo zaangażowanych i obowiązkowych, mających globalną wizję, zorientowanych na wyniki, z inicjatywą i pasją pokonywania trudności. W celu sprawdzenia, czy kandydat spełnia nasze standardy, przeprowadzamy wieloetapowy proces rekrutacji, w ramach którego przeprowadzamy ocenę sytuacyjną (centrum oceny), rozmowy zarówno za pośrednictwem internetu, jak i indywidualne, a także serię badań psychometrycznych i językowych.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie szansy dla młodych profesjonalistów. Zawarliśmy umowy z różnymi uczelniami państwowymi i prywatnymi, proponując im aktywną politykę programowych i nadprogramowych stypendiów, a także umów na praktyki, ze wskaźnikiem zamiany na umowę o pracę na czas nieokreślony na poziomie 80%.