Menu
Menu

Kapitał

128

Milionów euro przeznaczonych
na inwestycje w ciągu ostatnich piętnastu lat

Głównym przedmiotem naszego zaangażowania społecznego jest wsparcie działalności gospodarczej i wzrostu zatrudnienia. W ciągu ostatnich piętnastu lat firma zainwestowała 166 milionów euro w urządzenia i sprzęt. Ten impuls inwestycyjny sprawił, że nasz zakład produkcyjny jest dziś jednym z największych na świecie. Wdrożenie najlepszych dostępnych obecnie technologii przemysłowych i stałe zaangażowanie w innowacje pozwala nam osiągnąć większą przewagę konkurencyjną i jest dla nas gwarancją przyszłego rozwoju.