Menu
Menu

Społeczeństwo

Nasze działania społeczne mają na celu integrację na rynku pracy, promowanie przedsiębiorczości oraz wartości i kultury pracy

Filozofia naszych działań społecznych ma na celu integrację na rynku pracy, promowanie przedsiębiorczości oraz wartości takich jak znaczenie i kultura pracy. Staramy się wykorzystać nasze specjalistyczne doświadczenie w służbie najsłabszym grupom społecznym, także imigrantom, wspierając ich rozwój osobisty i pełną integrację ze społeczeństwem. Promujemy również warsztaty przedsiębiorczości dla młodych, zapewniając im nowe możliwości, przez co zwiększamy zamożność i wspieramy rozwój ekonomiczny społeczeństwa.